Coronaproof

op

vakantie!


Privacy verklaring


Privacy verklaring


Het Franse Pad, gevestigd in Baak, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.


Contactgegevens:

Website: www.hetfransepad.com en www.hetfransepad.nl

Emailadres: info@hetfransepad.com

Vestigingsadres: Zutphen Emmerikseweg 127 a 7223 DC Baak, Nederland.

Telefoonnummer: +33(0)606454897


Willem Wagensveld is de functionaris gegevensbescherming van Het Franse Pad.

Het Franse Pad is een agentschap van Tui, Aktiva en Fital. 


Het Franse Pad verwerkt je persoonsgegevens voor het bijhouden van wettelijke registers voor politie, de zogenaamde fiche de police, of om je te kunnen bellen als je onderweg bent tijdens een van onze arrangementen. Iedere locatie die deelneemt aan Het Franse Pad en waar je verblijft heeft je gegevens en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan nodig; de wettelijke minimale 6 maanden voor de fiche de police. Het Franse Pad en zijn locaties verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden, om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De partners geven via hun reserveringssysteem, namen en geboortedata met corresponderend reseveringssnummer door. Deze gegevens worden alleen gebruikt door Het Franse Pad om hun planning te maken en deze door te geven aan de bijbehorende accommodaties zodat zij weten welke gast zij op welke dag kunnen verwachten. Wil je wel op de hoogte blijven per e-mail dan kun je dit aangeven middels een keuzehokje op de fiche de police aan te kruisen. Je komt dan bij ons op de mailinglijst te staan. Wil je verwijderd worden van de mailinglijst, kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@hetfransepad.com


Het Franse Pad gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of  te corrigeren, dit kan ten alle tijden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie van je persoonsgegevens per email naar ons sturen.


Het Franse Pad gaat zeer zorgvuldig om met je gegevens en heeft strikte maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde inzage, ongewenste openbaarmakingen of wijzigingen zonder toestemming tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op.


CONTACTGEGEVENS


Het Franse Pad

Willem Wagensveld

Zutphen Emmerikseweg 127-A, 7223 DC Baak,Tel:    +33 (0) 606454897

E-mail: info@hetfransepad.com


Facebook: Het Franse Pad